Aunexum Precious Metals Group is een goudgroep waarin verschillende ondernemingen worden vertegenwoordigd: