Aunexum Precious Metals Group is een goudgroep waarin verschillende ondernemingen worden vertegenwoordigd. Volgende bedrijven zijn onderdeel van Aunexum: