Kredietverlening in edelmetaal

Kredietverlening: European Refinery

Kapitaal: EUR 6.000.000,-

Het scheiden van edelmetalen is één van belangrijkste processen in de metaalbranche. De recyclingmethode zorgt dat uit gebruikte edelmetaalhoudende goederen grondstoffen, zoals goud en zilver, worden teruggewonnen. Het scheiden van edelmetalen is een zeer complex proces, waarvoor veel kennis, zorgvuldigheid en milieubewustzijn nodig is.

Het proces van raffinage duur ongeveer drie weken en is hierdoor bijzonder kapitaalintensief. Aunexum voorziet raffinaderij "European Refinery" van krediet (werkkapitaal) door het in verbruikleen geven van goud en zilver. Hiervoor ontvangt Aunexum een vergoeding (geld).

Voorbeeld: Aunexum levert de raffinaderij fijngoud.

Op het moment dat de raffinaderij sloopgoud (zoals oude sieraden) van de juwelier ontvangt, verkoopt de raffinaderij (fijn)goud op de goudmarkt ("fixing"). Met de opbrengst (geld) wordt direct met de juwelier afgerekend. Het sloopgoud wordt verpand aan Aunexum en bevat minimaal hetzelfde gewicht aan fijngoud als Aunexum aan de smelterij heeft gegeven. Vervolgens wordt het sloopgoud door de raffinaderij verwerkt tot fijngoud. Na drie weken ontvangt Aunexum van de raffinaderij haar hoeveelheid fijngoud terug, met daar bovenop een vergoeding in geld.