Kredietverlening met geld

Kredietverlening: Forex Trading Fund IARA Capital 

IARA Capital is een hedgefonds dat actief handelt op de valutamarkt. Het fonds is al lange tijd succesvol en winstgevend. Doordat IARA Capital handelt volgens stringente modellen is zij in staat haar risico's te beheersen.

     

IARA Capital wenst haar werkkapitaal uit te breiden. Aunexum verleent IARA Capital een krediet (geld) onder strenge voorwaarden en met afgifte van zekerheden. Het Eigen Vermogen van IARA Capital dient bijvoorbeeld altijd groter zijn dan het door Aunexum verleende krediet en ook aan de te accepteren risico's stelt Aunexum eisen.

 

Aunexum beschikt over een kredietfaciliteit in geld door goud in haar kluis aan een (Zwitserse) bank te verpanden. Het goud blijft altijd in de eigen Aunexum kluis liggen! Aunexum leent vervolgens geld uit aan IARA Capital en ontvangt hiervoor een vergoeding in de vorm van rente (geld). Doordat goud uitgedrukt in valuta aan waardeschommelingen onderhevig is, zal ook de hoogte van de kredietfaciliteit van dag tot dag veranderen. Het aan IARA Capital verleende krediet zal hieraan matchen".