Uitleg

Aunexum kent in hoofdlijnen twee manieren waarop zij krediet verleent:

A) door het beschikbaar stellen van edelmetaal

B) door het beschikbaar stellen van geld´╗┐ 

Aan de hand van twee voorbeelden leest u hoe de techniek van financieren werk. Het eeste voorbeeld laat zien hoe het werkkapitaal van een raffinaderij van edelmetalen wordt gefinancierd met inbreng van edelmetalen.

Het tweede voorbeeld legt uit hoe geld wordt verkregen en wordt aangewend om een FOREX Trading fonds te financieren.