Aunexum Credit

Aunexum verleent zakelijk krediet door het beschikbaar stellen van voorraad edelmetaal (of geld) aan marktpartijen in de Benelux. Aunexum stelt hierbij ook haar kennis, ervaring en netwerk ter beschikking. Het team van Aunexum bezit kennis op het gebied van "risk management" op een hoog bancair niveau.