Missie

De afgelopen jaren stelden wij -oprichters van Aunexum- steeds vaker de vraag hoe de financiële crisis opgelost zou kunnen worden. De crisis is geïnitieerd door de ontstane schuldenberg, gebrek aan liquiditeit en de talloze complexe financiële "drijfzandproducten".  Onderliggende fricties in het systeem zorgen dat een geldsysteem op een gegeven moment niet meer is te redden. Ingrijpen biedt steeds tijdelijk oplossing, maar het systeem functioneert niet meer ongestoord. 

Een periode van studie van financiële systemen volgde. Hoe heeft het internationale financiële systeem de afgelopen eeuwen gefunctioneerd? Waarom hebben meer dan 140 (!) papieren geldsystemen het niet gehaald? Zou niet nog een geldsysteem, bijvoorbeeld de euro en/of dollar, aan deze al lange rij worden toegevoegd?

Diverse geldsystemen in de geschiedenis waren wel stabiel- tot een koning de geldpers aanzette om oorlog te voeren-. Welke elementen zorgden voor die stabiliteit? Zorgt het "fenomeen" rente of geld bijdrukken per definitie voor de uiteindelijke ondergang van een geldsysteem?

Duidelijk werd dat edelmetaal door de eeuwen heen haar waarde heeft bewezen. We zien dat in deze tijd veel beleggers teruggrijpen naar edelmetalen. En ook centrale banken kopen -ook al is het in stilte- enorme hoeveelheden edelmetaal. Niet voor niets, wat staat ons te wachten?

In 2012 hebben wij Aunexum opgericht waarmee we teruggrijpen naar goud als benchmark, een beetje terug naar de goudstandaard; de filosofie van het oude bankieren. Wij bieden een alternatief opdat u niet al uw geld meer hoeft in te zetten op één (wankelend) geldsysteem.

Wellicht mag ik aanraden het boek "Het grote spel" van C. Cueni eens te lezen. We kunnen veel leren uit het verleden om ons voor te bereiden op de toekomst.

Vincent Kersten
(mede)oprichter en directeur van Aunexum

Vincent