Stichting Aunexum

Om er zeker van te zijn dat uw eigendom zorgvuldig en zonder onnodig risico wordt opgeslagen, is een bewaarder aangesteld. Deze bewaarder - die de naam Stichting Aunexum draagt - is te vergelijken met een Stichting Derdengelden. Haar volledige dochter Aunexum Credit BV is de kredietverlenende instelling en sluit de contracten met marktpartijen.

De stichting heeft een stichtingbestuur. Dit bestuur legt verantwoording af aan de certificaathouders en is onafhankelijk ten opzichte van  Aunexum Management BV, die  de dagelijkse werkzaamheden verricht. De administratie van de Stichting wordt door een extern accountantskantoor gecontroleerd. Zij zal onder meer steekproefsgewijs de voorraad edelmetaal controleren.

Stichting Aunexum bewaart de edelmetalen van haar participanten en draagt zorg voor de beveiliging en verzekering zowel in de kluis als bij transport. Stichting Aunexum neemt nadrukkelijk zelf geen positie in. Voor de opslag en transport werkt Aunexum samen met haar partners.